Диярова Лязат Динишевна, Профессор м.а.

Диярова Лязат Динишевнаlyazat.diyarova@yu.edu.kz

Қызметі: «Ірегелі ғылымдар» кафедрасының профессоры м.а.
Ғылыми атағы: физика-математика ғылымдарының кандидаты, ҚР ЖАК доценті
Сабақ беретін пәні: «Дифференциалдық теңдеулер», «Дербес туындылы теңдеулер», «Дифференциалдық теңдеулердің қолданылуы», «Математика 1, 2, 3», «Жоғары математика», «Экономистерге арналған математика».
Ғылыми қызығушылығы: Дифференциалдық теңдеулерді қолдану, жабық каналдардағы тұтқырлығы қабаттасқан араласпайтын сұйықтықтың қозғалу заңдылығын зерттеу.
Жарияланымдары:
«Математика» оқу құралы. – Ақтау, 2022ж. ; «Математика для экономистов» учебное пособие. – Актау, 2022г. ; «Математикалық талдау 1» оқу құралы. Ақтау,2017; «Математикалық талдау 2» оқу құралы. Ақтау,2018; «Дифференциалдық теңдеулер» оқу-әдістемелік құрал. Ақтау,2016; «Некоторые особенности движения двухслойной жидкости в закрытых каналах». Вестник КазНПУ им. Абая. 2019; «Information technology in the development of the economy and society» AD_ ALTA: Journal of interdisciplinary research_ the authors (2020). «Introduction to Solving Logical Problems in General Education Schools» Journal of Positive School Psychology. http://journalppw.com 2022, Vol. 6, No. 3, 7049–7053 Квартиль Q2

Leave a Reply