Кулжагарова Базаргуль Табылгановна, Профессор м.а.

Кулжагарова Базаргуль Табылгановнаbazargul.kulzhagarova@yu.edu.kz

Қызметі: «Іргелі ғылымдар» кафедрасының профессоры м.а.
Ғылыми атағы: физика-математика ғылымдарының кандидаты, ҚР ЖАК доценті
Сабақ беретін пәні: «Математикалық талдау I», «Математикалық талдау 2», «Математикалық талдау 3», «Аналитикалық геометрия», «Жоғары математика», «Математикалық талдаудың іргелі мәселелері»
Ғылыми қызығушылығы: Кейбір дифференциалдық теңдеулердің шекаралық есептерін сандық әдіспен шешу
Жарияланымдары: «Альтернативный и расширенный вариант метода прогонки численного решения 1-ой краевой задачи для линейных дифференциальных уравнений второго порядка» Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Физико-математические науки», №1(61), 2018, 113-119 с.;
«Альтернативный и расширенный вариант метода прогонки численного решения 2-ой и 3-ей краевых задач для линейных дифференциальных уравнений второго порядка» КазНПУ им. Абая, серия «Физико-математические науки», №3(63), 2018, 166-173 с.
«Criteria evaluation in the formation of student competencies» Journal of Intellectual Disability — Diagnosis and Treatment, 6 (3), 2018, pp. 131-135.
«Conservation laws fop two dimensional hirota-maxwell bloch systems» Journal of Interdisciplinary Research «AD ALTA», 10, 2020, pp. 113-115.
«Оқытудың интерактивті әдісін қолданудың тиімділігі» Международный научный журнал, рекомендованный ККСОН «Наука и жизнь Казахстана», №3/2, 2020, 194-198 стр.

Leave a Reply