Ибраева Маншук Муратовна, Қауымдастырылған профессор м.а.

Ибраева Маншук Муратовна



manshuk.ibrayeva@yu.edu.kz

Қызметі: «Жаратылыстану ғылымдар» кафедрасының доценті
Ғылыми дәрежесі: Химия мамандығы бойынша PhD докторы
Сабақ беретін пәні: Аналитикалық химия, Химиялық экология,  STEM зерттеулер
Ғылыми бағыты: Табиғи қосылыстар химиясы, фитохимия
Жариялымдары:
1. Rajib Hossain, Cristina Quispe, Jesús Herrera-Bravo, M. Ibrayeva, Md. Shahazul Islam Chandan Sarkar Lasia spinosa Chemical Composition and Therapeutic Potential Hindawi, Oxidative Medicine and Cellular Longevity Volume 2021, Article ID 1602437, P. 1-12, IF-6.543, Q1
2. Способ получения комплекса, обладающего иммуномодулириущим действием» Ибраева М.М., Мукажанова Ж.Б.,Қабдысалым К.Ескалиева Б.К.,Ahmet Beyatli Патент МЮ РК на на полезную модель №6334, опубл. 20.08.2021 бюлл. №33
3. М. Ибраева, Ш.К.Саньязова, Қабдысалым К., Glycyrrhіza Glabra L. өсімдігінің құрамындағы май және амин қышқылдарының сандық мөлшері Вестник Национальной инженерной академии РК, 2020. № 1(75), 95-100 б.

Leave a Reply