Абдыкеримова Эльмира Алтынбековна, Профессор м.а.

Абдыкеримова Эльмира Алтынбековнаelmira.abdykerimova@ yu.edu.kz

Қызметі: «Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының профессор м.а.
Ғылыми атағы: педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент (қауымдастырылған профессор)
Сабақ беретін пәні: «Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мәселелері», «Орта білім беру жүйесінде жаңартылған білім беру мазмұны негізінде информатиканы оқыту әдістемесі», «Білім беруде мультимедиа қосымшаларын құру», «Сандық педагогика», «Графикалық ақпаратты өңдеу», «3D модельдеу және анимация»
Ғылыми қызығушылығы: болашақ информатика пәнінің мұғалімдерін жаңартылған бағдарлама бойынша ғылыми-әдістемелік даярлау
Жарияланымдары:
1) Innovative features of education in Kazakhstan’s Lyceum-Gymnasium // Cypriot Journal of Educational Science. 17(1), 2022, — Р. 159-173.
2) The implementation of the specialized-education model at the present stage // AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2020. Issue 1. Special X. — P.
10-14.
3) Training of competent teachers in higher education institutions of Kazakhstan // AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2020. Issue 1. Special X. — P. 18-21.
4) Pedagogical Competence as Means of Developing the Professional Potential of the Teacher // Talent Development & Excellence. Vol.12, No.1, 2020, 294-307
5) Заманауи ғылыми деңгейде робототехника бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру // Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Хабаршысы «Педагогика ғылымдары» сериясы. — №1 (64), 2022. – Б. 313-327.
6) Зертханалық сабақтарды өткізуде динамикалық компьютерлік модельдерді қолдану // Торайғыров университеті Хабаршысы. Педагогикалық сериясы. № 2 (2020) – Б. 15-27.

Leave a Reply