Отарова Акмарал Нургожаевна кафедра меңгерушісі

Профессорлық-оқытушылар құрамы

Отарова Акмарал Нургожаевна8701 338 49 72

akmaral.otarova@yu.edu.kz

Ғылыми атағы: Филология ғылымдарының кандидаты, доцент
Сабақ беретін пәні: «ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті», «Өлке әдебиеті», «Әдебиеттанудың өзекті мәселелері», XX ғасырдағы алашшыл әдебиет»
Ғылыми қызығушылығы:  «Ақын-жыраулар поэзиясындағы дәстүр жалғастығы, қазақ прозасындағы  көркемдік ізденістер, әдебиеттанудағы өзекті мәселелер
Жарияланымдары: Ә.Кекілбаев көсемсөздеріндегі елдік мәселелер. Ә.Кекілбаевтың туғанына 80 жыл толуына арналған Әдебиет және өнер қайраткерлері Халықаралық конгресі. Ақтау, 11 қазан, 2019 ж, 108-113 бб.
Құлбек Ергөбек зерттеулеріндегі әдебиеттанудың өзекті мәселелері. «Түркі халықтарының рухани құндылықтары және Маңғыстау жыраулық дәстүрі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Ақтау, 27 ақпан, 2019, 409-414 бб.
Көркем шығармадағы тәуелсіздіктің берілісі. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы,  «Филология ғылымдары» сериясы, 2016, мамыр, 85-90 бб.
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы-эпикалық дәстүрді жалғастырушы. «Ноғайлы жырлары және Мұрын жырау феномені» II халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, Ақтау 2019, 108-114 бб.
Маңғыстау ақын-жырауларындағы айтыс өнері. «Университет – ой-пікірлер аймағы»
Yessenov Forum аясында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары, Ақтау, 11 қараша, 2019 ж.71-76 бб.

Leave a Reply