Камиева Гулфарида Багытжанкызы старший преподаватель

Камиева Гулфарида Багытжанкызы8-701-770-03-26

gulfarida.kamiyeva@yu.edu.kz

Академическая степень: магистр педагогических наук по специальности «История».
Преподаваемые дисциплины: «История древнего мира», «История средних веков», «Древняя и средневековая история Казахстана», «Средневековая история Казахстана», «Современная история Казахстана».
Ключевые слова, характеризующие научные интересы: история древнего Египта, исторические памятники, развитие просвещения региона.
Публикации: Маңғыстаудағы оқу-ағарту ісінің даму тарихы (ХІХ ғасыр – ХХ ғасырдың бірінші жартысы) // «Әбілқайыр хан мен Бопай ханымның өмір жолы және ұлт тарихындағы орны» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары,
21 желтоқсан, 2018; Орта патшалық кезіндегі Египеттің экономикалық және саяси дамуы // «Тенденции современной науки» атты ХІV Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы (Шеффильд қаласы, Англия), 30.05.-7.06.2018;  Маңғыстау өлкесінің тарихи-мәдени ескерткіштері. // Ізденіс, гуманитарлық ғылымдар сериясы, № 2, 2019.

Leave a Reply