Бекешов Сарсенғали Сағызбайұлы доцент

Бекешов Сарсенғали Сағызбайұлы+7701 475 08 54

sarsengali.bekeshov@yu.edu.kz

Преподаваемые дисциплины: «Историческое краеведение», «Теоретическая археология», «Историография Казахстана»
Ключевые слова, характеризующие научные интересы Прикладное искусство казахов Мангистау.
Публикации:. «Университет — ой — пікірлер аймағы». «Рухани жаңғыру».7-8 қараша. Қазақ мұнайына-120 жыл. Қазақстан мұнайын өндіру тарихы
С.С. Бекешов., Батырбекұлы Алпамыс.
«Ноғайлы жырлары және Мұрын жырау феномені» ОБРЯДЫ НОГАЙЦЕВ. 14 қараша. 2019 ж.А.Д. Демеев, С.С. Бекешов. Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш Есенова (халықаралық конференция)

Leave a Reply