Жеткизгенова Алия Тугелбаевна доцент

Жеткизгенова Алия Тугелбаевна8701 652 68 75

aliya.zhetkizgenova@yu.edu.kz

Академическая степень: кандидат филологический наук
Преподаваемые дисциплины: «Детская литература», «История восточной литературы», «Профессиональный казахский язык», «казахский язык»
Ключевые слова, характеризующие научные интересы: Поэтическая традиция, история литературы,  роль поэзии в литературоведческой науке
Публикации: Ә.Кекілбаев өркениеттер өзектестігі мен ұрпақтар сабақтастығының басты кепілі – кітап оқу мәдениетінің рөлі турасында. Әбіш Кекілбаевтың туғанына 80 жыл толуына арналған Әдебиет және өнер қайраткерлері Халықаралық конгресі. 188-191 бб. Ақтау, 2019 ж.
Ә. Кекілбаев мұраларындағы өркениет сабақтастығы. «Әбіш Кекілбайұлы және Ұлы дала ұлағаты» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.  279-281 бб. Нұрсұлтан, 5 желтоқсан, 2019 ж.
Мұрын жырау Сеңгірбекұлы – рухани қазынаны ғасырлар көшіне жалғаушы. «Ноғайлы жырлары және Мұрын жырау феномені» ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Ақтау, 14 қараша, 2019 ж. 70-72 бб.
Көшпенділер өркениетіндегі тұғырлы тұлға – Асан Қайғы. «Университет – ой-пікірлер аймағы»
Yessenov Forum аясында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары, Ақтау, 11 қараша, 2019 ж.209-213 бб.
Шәкәрім, Мағжан, Сұлтанмахмұт поэзиясының ақындық даралығы мен ақындық шеберлігінің үндесуі. Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. №  3 (1) / 2019.  – 225-231-бб.
Халық ақыны С.Жанғабылов туындыларындағы тарихилық көрінісі. Yessenov Science Journal. №1 (35) 201963-69 бб.
Маңғыстау әдебиетіндегі әзіл әлемі. Yessenov Science Journal. №1 (35) 201963-69 бб.
Алаш зиялыларының руханият мәселесінде Әл-Фараби еңбектерімен үндесуі. Yessenov Science Journal. №1 (35) 201963-69 бб.
Балалар әлемінің бағдаршамы (Маңғыстау балалар әдебиетінің көрнекті өкілі, ақын, сазгер  Көмек Ыбыраев 70 жаста) «Білім-times» республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал. 50-51 бб.  12-2 (34) 2019

Leave a Reply