Каримсакова Бактигул Абдимухановна доцент

Каримсакова Бактигул Абдимухановна8778 222 15 00

baktigul.karimsakova@yu.edu.kz

Академическая степень: кандидат филологических наук
Преподаваемые дисциплины: «Методика преподавания казахского языка», «Лексикология современного казахского языка», «Социальная лингвистика», «Профессиональный казахский язык», «Устная народная литература»
Ключевые слова, характеризующие научные интересы: поэтические традиции, мастерство писателя, изучение казахского языка в аудитории с другими языками обучения
Публикации: «Кемеңгер ұлы тұлға Ә.Кекілбаевтың  туындыларындағы өнер иірімдері», Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. № 1 / 2019.
«Шынайы баллада шебері», БҚМҰ хабаршысы. №3, 2019
«Ә. Кекілбаевтың «Аңыздың ақыры» романындағы аңыз бен шындық», Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы, № 3 / 2019.
«Шәкәрім, Мағжан, Сұлтанмахмұт   поэзиясының ақындық даралығы мен ақындық шеберлігінің үндесуі», Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы, № 4 / 2019.
«Автордың көркемдік философиялық концепциясы», («Аңыздың ақыры» романының желісі бойынша), Ә.Кекілбаевтың туғанына 80 жыл толуына арналған Әдебиет және өнер қайраткерлері Халықаралық конгресі. Ақтау, 11 қазан, 2019 ж.
«Күй  мен  күйші өнерінің ғибратты өнегесі» (Ә. Кекілбаевтың «Күй» повесі бойынша), Ә.Кекілбаевтың туғанына 80 жыл толуына арналған Әдебиет және өнер қайраткерлері Халықаралық конгресі, Ақтау, 11 қазан, 2019 ж.

Leave a Reply