Алтыбаева Гулдана Кулбатыровна старший преподаватель

Алтыбаева Гулдана Кулбатыровна8702 996 44 90

guldana.altybayeva@yu.edu.kz

Академическая степень: магистр педагогических наук
Преподаваемые дисциплины: «Фонетика современного казахского языка», «Казахский язык-уровень В1»
Ключевые слова, характеризующие научные интересы:
Публикации: «Мифология — ежелгі танымдардың біріңғай жүйесі», «С.Қондыбай мұраларындағы арғықазақ мифологиясы және Ұлы дала өркениеті» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, Нұрсұлтан, 2019ж .
«С.Қондыбай шығармаларындағы тарихи ақиқаттар және даайлар туралы түсінік», «Университет – ой-пікірлер аймағы» Yessenov Forum аясында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Ақтау, 11 қараша, 2019 ж.
«С.Қондыбай мұраларындағы Маңғыстаудың дейтүркілік мәдениеті», «Университет – ой-пікірлер аймағы» Yessenov Forum аясында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы,  Ақтау, 11 қараша, 2019 ж.

Leave a Reply