Адамбаева Гулбаршын Минбаровна доцент

Адамбаева Гулбаршын Минбаровна+77787019068

gulbarshyn.adambayeva@yu.edu.kz

Қызметі: «Орыс филологиясы» кафедрасының доценті
Ғылыми атағы: филология  ғылымдарының кандидаты
Сабақ беретін пәндері: «Қазіргі орыс тілінің лексикасы, фразеологиясы және социолингвистикасы», «Қазіргі орыс тілінің синтаксисі», «Ғылыми зерттеулердің әдістемесі мен әдістері», «ЖОО-да орыс тілін оқыту әдістемесі», «Қазіргі орыс тіліндегі  белсенді үрдістер»
Ғылыми қызығушылығы: миссионерлік әдебиет, аударма теориясы мен практикасы, қазіргі орыс тіліндегі  белсенді үрдістер
Жарияланымдары:

  1. Исследование и функции понятийной категории. — Вестник ЕНУ №3(124) 2018. — 115-120 стр.
  2. Қазақ жазуындағы тарихи өзгерістер ықпалы. «Рухани жаңғыру және түркілік руханият» халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Павлодар, 25 апрель 2019.
  3. The means of expression and semantics of emotive words in turkic language. — Opcion. — 2019. — V. 35. — Iss. 90-2. -P. 187-202

Leave a Reply