Туркменбаев Асет Бекболатович, Профессор

Туркменбаев Асет Бекболатовичasset.turkmenbaev@ yu.edu.kz

Қызметі: «Іргелі ғылымдар» кафедрасының профессоры
Ғылыми атағы: педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент (қауымдастырылған профессор)
Сабақ беретін пәні: «Механика», «Электр және магнетизм», «Магистрлік ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің әдістері», «ЖОО-да физиканы оқытудың заманауи әдістемесі», «ЖОО-да физикалық эксперимент жүргізу әдістемесі»
Ғылыми қызығушылығы: болашақ физика пәнінің мұғалімдерін жаңартылған бағдарлама бойынша ғылыми-әдістемелік даярлау
Жарияланымдары:
1) Formation of the Personality of Future Teachers for the Implementation of Professional Activities in Modern Conditions // Review of international geographical education, №11(5), 2021, — Р. 4587 – 2599.
2) Innovative features of education in Kazakhstan’s Lyceum-Gymnasium // Cypriot Journal of Educational Science. 17(1), 2022, — Р. 159-173.
3) The implementation of the specialized-education model at the present stage // AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2020. Issue 1. Special X. — P. 10-14.
4) Specialized education as a new stage in the improvement of modern education // AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2020. Issue 1. Special X. — P. 6-10.
5) Development of modern polytechnic education at physics classes // AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2019. Issue 1. — P. 25-29.
6) Заманауи ғылыми деңгейде робототехника бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру // Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Хабаршысы «Педагогика ғылымдары» сериясы. — №1 (64), 2022. – Б. 313-327.
7) Жалпы физика курсын оқыту үдерісінде виртуалды зертханалық жұмыстарды қолданудың маңыздылығы // Торайғыров университеті Хабаршысы. Педагогикалық серия, 2020. — №3. — Б. 517-529. ISSN 1811-1831

Leave a Reply