Демеев Ахмет Демеевич, Профессор м.а

Демеев Ахмет Демеевичachmet.demeev@yu.edu.kz

Қызметі: профессор м.а
Ғылыми атағы: География ғылымдарының кандидаты
Сабақ беретін пәні: Картография топография негіздерімен, Метеорология климатология негіздерімен, Жалпы жертану, Географиядан есептер шығару әдістемесі
Ғылыми қызығушылығы: Ғаламдану жағдайында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету проблемасы
Жарияланымдары:
Жалпы көлемі 67,15 баспа табақ (1052 бет) және 5 брошюраның 4 монографияның, 200-ге жуық ғылыми, ғылыми-әдістемелік және публицистикалық жұмыстардың авторы. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері 5 өндірістік мекеме мен ЖОО-да енгізілді. Тезистер мен баяндамалар Қазақстан, Түрікменстан, Өзбекстан, Германия, АҚШ, Канада, Ұлыбритания, Жапония сияқты халықаралық конгрестердің, симпозиумдар мен конференциялардың материалдарында жарияланды.

Leave a Reply