Бисенгазиева Джанылхан Атагалиевна аға оқытушы

Бисенгазиева Джанылхан Атагалиевна+77014279754

janlkan.bisengazieva@yu.edu.kz

Сабақ беретін пәні: “Мәдениет аралық қарым-қатынасқа кіріспе”, “Мамандандырылған кәсіби шет тілі”, “Іскерлік ағылшын тілі”, “Мұнай терминологиясы”, “Көркем аударма тәжірибесі”, “Тіл тарихы”, “Синхрондық аударма”.
Ғылыми қызығушылығы: Шет тілін оқытудағы сөйлеу қабілетін арттыру
Жарияланымдары: “Methods of teaching speaking skills” Журнал-Білім times №12-2(34) 2019 б.6; “Creative approach in teaching foreign language” Республикалық ғылыми-педагогикалық орталық «Білім Оброзование Education» №25/02-20 2020 ж.

Leave a Reply