Университеттің біртұтас педагогикалық процесінде оралман

«Университеттің біртұтас педагогикалық процесінде оралман студенттердің психологиялық-педагогикалық бейімделуі»

Әлемдік білім кеңістігіне ену, интеграция және интернационализация процестерін дамыту, университеттердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру арқылы көптеген студенттер Қазақстанның жоғары оқу орындарында — оралмандар (этникалық қазақтар) мен шетелдік студенттер де оқиды. Шетелдік студенттердің білім алуы оқу орны мәртебесінің белгілі бір көрсеткіші, сонымен қатар оқу орнының да, жалпы экономиканың да экономикалық тиімділігі болып табылады.

Қазіргі уақытта Ш.Есенов атындағы КМТИУ-де (Есенов университеті) Ресей, Түрікменстан, Әзірбайжан, Иран, сондай-ақ Қытай, Өзбекстан, Грузия, Армения елдерінен көптеген студенттер білім алуда. Ал оқу үрдісіндегі негізгі проблемалардың бірі — тарихи отанына ТМД елдерінен және шет елдерден көшіп келген студенттердің (этникалық қазақтардың), сондай-ақ шетелдік студенттердің университеттің оқу процесіне, жаңа әлеуметтік-мәдени ортаға бейімделуі, өйткені олардың оқудағы жетістіктері осы процеске байланысты болады.

Университеттегі оралман студенттердің бейімделу процесінің проблемасы ғылыми және практикалық қызығушылық тудырады. Бұл оның Маңғыстау облысының әлеуметтік маңыздылығы мен өзектілігіне байланысты. Ол «Университеттің біртұтас педагогикалық процесінде оралман студенттердің психологиялық-педагогикалық бейімделуі» диссертациялық зерттеудің тақырыбын таңдаудың орындылығы мен орындылығын анықтайды.

Зерттеу нәтижесінде, көші-қон процестерінің құқықтық және экономикалық аспектілерін реттейтін нормативтік-құқықтық база болғанымен, бейімделудің әлеуметтік-психологиялық, психологиялық-педагогикалық негіздері жеке қарастырылмағандығы айқындалды.
Зерттеу мақсаты: университеттің біртұтас педагогикалық процесіне оралған студенттерді психологиялық-педагогикалық бейімдеу әдіснамасын ғылыми-теориялық негіздеу және практикалық дамыту.

Ғылыми жетекші: п.ғ.д., профессор Аренова А.Х.

Leave a Reply