Казиева Гульнара Данабаевна, Профессор ассистенті

Казиева Гульнара Данабаевнаgulnara.kaziyeva@yu.edu.kz

Қызметі:  «Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының аға оқытушысы.
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Техника ғылымдарының магистрі. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, PhD докторантура, 6D070300 – Ақпараттық жүйелер, 2015 ж.
Оқытатын пәндері: Компьютерлік графика, Геоақпараттық жүйелер, АЖ жобалау, Үшөлшемді кеңістікте модельдеу
Ғылыми қызығушылығы: Ақпараттық жүйені жобалау, жасақтау, талдау, болжау (Каспий бассейнінің экологиялық жай-күйін бақылау үшін ақпараттық жүйесін ТОФИ платформасында ақпараттық модель әзірлеу)
Жарияланымдар: 20-дан астам ғылыми еңбектердің авторы.
1.«Software Tools for Environmental Monitoring of the Northern Part of the Caspian Sea». 4th International Conference on Computer and Technology Applications (ICCTA 2018), «Компьютерлік және технологиялық қолдану бойынша» ІV халықаралық конференциясына (ICCTA 2018), 3-5 мамыр 2018ж. Стамбул, Турция. (Scopus) ISBN: 978-153866995-2
2.«TECHNOLOGIES OF INFORMATION MONITORING BIOGENS LAKES OF KAZAKHSTAN». «Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия геологии и технических наук», №4, 2018.
3.Features of the implementation of olap-systems in environmental monitoring of the marine environment. CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2570. (Scopus) ISSN 1613-0073
Халықаралық ағылымдамалар:Прага қаласы, Чехия Республикасы, Владивосток қаласы, Ресей Федерациясы.

Leave a Reply