Жауханова Ләззат Абзалқызы, Академиялық жұмыс жөніндегі вице-декан

Жауханова Ләззат Абзалқызы87021169097

lazzat.zhaukhanova@yu.edu.kz

Қызметі: академиялық және студенттік істер  жөніндегі вице-деканы
Ғылыми атағы: техника ғылымдарының магистрі.
Сабақ беретін пәні: мәліметтер қоры, Big Data, бағдарламалау, мобильді қосымшалар.
Ғылыми қызығушылығы: Басқару шешімдерінің сапасын арттыру үшін шешім қабылдауды қолдау жүйелері.
Жарияланымдары:

  1. «Научные вести» (ISSN 2619-1245) №12 (17) — 2019. Мақала атауы: «Население казахстана в возрасте 15-64 лет, всего: анализ данных по правостороннему доверительному интервалу».
  2. «Горизонты горизонты» (ISSN 2587-618X) №3 (31) — 2020. Мақала атауы: «Оценка демографических данных женщинского населения Казахстана в возрасте 0-14 лет».
  3. «Горизонты горизонты» (ISSN 2587-618X) №4 (32) — 2020. Мақала атауы: «Классификация общих случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в Гонконге».
  4. 10 апреля 2020 жылғы XV Халықаралық ғылыми конференция «YLYM JÁNE BİLİM — 2020» қорғалған мақала атауы: «Использование систем поддержки принятия решений для повышения качества управленческих решений».
  5. «Студенческий форум» Международного центра науки и образования, Москва, №17 (110) — 2020. Мақала атауы: «Классификация общих случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в Франции».

«ВЕСТНИК НАУКИ КАЗАХСКОГО АГРОТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. С.Сейфуллина», №2 (109) 2021 жыл, мақала тақырыбы: «Экологиялық мәселенің шешімін болжау үшін иерархияны талдау әдісін қолдану».

Leave a Reply