Макулов Қайырбек Қалданбекович, факультет деканы

Макулов Қайырбек Қалданбекович8747-777-45-35

kaiyrbek.makulov@yu.edu.kz

Ғылыми дәрежесі, ғалами атағы: к.э.н., член-корреспондент академии компьютерных наук РФ.

Ғылыми қызығушылығы: «Ақпараттық технологиялар мен жүйелер», «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқаруды ақпараттық қамтамасыз етуді жетілдіру»
Халықаралық тағылымдамалар: «Ақпараттық технологиялар мен жүйелер» мамандығы бойынша «Болашақ» бағдарламасымен ғылыми тағылымдамадан өтті (Барселона, Испания). Ұлыбритания (Лондон), Португалия (Лисбоиа), Испания (Барселона), Ресей Федерациясы (Санкт -Петербург) елдерде IT салаларында біліктілікті арттырудан өтті.

Прошел научную стажировку по программе «Болашак» по специальности «Информационные технологии и системы» (Барселона, Испания).  Проходил повышение квалификации по IT направлениям в таких странах, как United Kingdom (London), Portugal (Lisboa), Spain (Barcelona), Российская Федерация (Санкт-Петербург) и т.д.

Leave a Reply