Кыйзатова Сандугаш Мараткызы оқытушы

Кыйзатова Сандугаш Мараткызы8707 413 93 70

sandugash.kyizatova @yu.edu.kz

Ғылыми атағы: тарих мамандығы бойынша гуманитарлық  ғылымдарының магистрі.
Сабақ беретін пәні: Тарихты оқыту әдістемесі
Ғылыми қызығушылығы: ұлтаралық некелер, этнография, ұлтаралық қатынастар.
Жарияланымдар: «Қазақ жастарының ұлтаралық некелері және оның қазақ ұлты үшін маңызы» // «Университет-ой-пікірлер аймағы» Yessenov Forum аясында халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясы, Ақтау КМТИУ 2019 ж.

Leave a Reply