Биғожа Оңдасын Дәрменұлы, Профессор м.а

Биғожа Оңдасын Дәрменұлы+7 7014618023

Bigozha.Ongdassyn@yu.edu.kz

Қызметі: «Іргелі ғылымдар» кафедрасы профессоры м.а.
Ғылыми атағы: физика-математика ғылымдарының кандидаты
Сабақ беретін пәні: «Кәзіргі жаратылыстанудың ғылымдарының тұжырымдамалары», «Физикалық күрделі есептерді шешудің әдіснамасы», «Элементар бөлшектер физикасы».,«Нанотехнология және наноматериалдар».
Ғылыми қызығушылығы: Конденсирленген күй физикасы.
Жарияланымдары:
Таймуратова Л.У.1, Биғожа О.Д.1 , Сейтмұратов А.Ж.2 , Казбекова Б.К.1 , Аймаганбетова З.К.3 1Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау, Қазақстан; 2Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Қызылорда, Қазақстан; 3Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе, Қазақстан E-mail:taimuratova@mail.ru
Электрондардың жоларалық ауысуларындағы кремнийдің теріс бойлық магнитке төзімділігі.ҰҒА-ның хабаршысы, 2021, 37 бет.
O.Д. Биғожа, A.Ж. Сейтмұратов, Л.У. Таймуратова, Б.K. Казбекова, З.K. Аймаганбетова Деформацияланған бір осьті n-типтес кремнийдің бойлық магнитті ккедергісі Қарағанды университетінің хабаршысы, «Физика» сериясы. № 2(106)/2022,115 бет.
Явление переноса в кремнии с отрицательной эффективной массой носителей заряда. International scientific journal «Global Science and Innovations 2021: Central Asia» Nur-Sultan, Kazakhstan, February 2021, стр.98

Leave a Reply