Аимова Муршида Жасталаповна, Қауымдастырылған профессор м.а.

Аимова Муршида Жасталаповнаmurshida.aimova@yu.edu.kz

Қызметі: Қауымдастырылған профессор м.а (доцент)
Ғылыми дәрежесі: Химия ғылымдарының кандидаты
Сабақ беретін пәні: «Химияны оқыту әдістемесі», «Жалпы және бейорганикалық химия», «Элементтер химиясы»
Ғылыми қызығушылығы: Дәрілік өсімдіктердің химиялық құрамын зерттеу
Жариялынымдары:
1. Development of a Method for Reprocessing Technogenic Lead Production Raw Materials to Extract Rhenium and Arsenic
2. The role of sulfate-reducing bacteria in wastewater treatment from heavy metals

Leave a Reply