«Педагогика» факультетінің ірге тасы 1993 жылдың 4 маусымында Министрліктің №269 жарлығымен Атырау педагогикалық институтының Ақтау филиалы негізінде құрылды. Филиалдың директоры А.Қ. Ахметов болды. Атырау қаласынан ғалымдар шақырылып, «Физика», «Математика», «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Шет тілі», «Орыс тілі мен әдебиеті», «Тарих», «Педагогика және психология» мамандықтары ашылды.
1996 жылы Атырау педагогикалық институтының Ақтау филиалы мен Ақтау политехникалық институты бірігіп, Ш. Есенов атындағы Ақтау Университеті құрылып, 1996 жылы факультет «Жаратылыстану және филология» факультеті болып аталды. Факультет декандары болып М.Ш. Тілепиев, М. Бакиев қызмет атқарды.
2001 жылы «Педагогика» факультеті болып құрылды. 2001-2005 жылдар аралығында факультет декандары болып С.С. Исабаева, Д. Диярова, Б.Б. Сүлейменова қызмет атқарды.

Факультет 2005 жылдың 13 мамырында университет ректорының №КНЦ 1/56 бұйрығымен «Педагогикалық» институты болып құрылды. Педагогикалық институт директорлары қызметін А.А. Орынбаев, Т.Ә. Ботағариев атқарды.
2009 жылдың 1 қыркүйегінде №КНЦ-3/143 ректордың бұйрығымен «Педагогика» институты «Педагогикалық технологиялар институты» болып өзгертілді. Институт директорлары болып Р.Ә. Нұрмұхаметова, А.Қ. Ахметов,  Б.Ә. Көшімова қызмет атқарды.
2013 жылы ректор бұйрығымен Педагогикалық технологиялар институты «Педагогика» факультеті болып қайта құрылды. 2013 жылдан бері факультет деканы болып Б.Ә. Көшімова қызмет атқарып келеді.