«Орыс филологиясы» кафедрасы меңгерушісінің м.а. Г.Ә.Куатова докторлық (PhD) диссертациясын қорғады

2019 жылдың 20 желтоқсанында «Орыс филологиясы» кафедрасы меңгерушісінің м.а. Куатова Гульзира Абибукировна Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің жанындағы 6D011800-Орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша құрылған Диссертациялық кеңесінде 6D011800-Орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін  «Репрезентация футуральной семантики в современном русском языке (на материале постмодернистской литературы)» тақырыбындағы диссертациясын қорғады.

Leave a Reply