Сагиндыкова Эльвира Умировна, «Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасының меңгерушісі

Сагиндыкова Эльвира Умировна+7 778 221 8073

elvira.sagindykova@yu.edu.kz

Қызметі: «Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасының меңгерушісі
Ғылыми дәрежесі: Педагогика ғылымдарының кандидаты
Сабақ беретін пәндері: «Биологияны оқыту әдістемесі», «Биологияны оқытудағы инновациялық әдістер», «Эволюциялық биология»
Ғылыми қызығушылығы: Кәсіптік педагогикадағы жобалау.
Жариялынымдары::
1. STUDY OF THE INFLUENCE OF HYPOKINESIA ON THE STRUCTURE AND FUNCTIONAL STATUS OF THE LIVER OF RATS- Srailova G.T., Babashev A.M., Sagindikova E. U., Yessimsiitova Z.B. Kidirbaeva Kh.K., Bisenova L. E., Muratbekova N. Zh., Yekibaeva G.N.
1. 3rd world conference on ınnovation and computer sciences 2015 « to the problem of using a national ornament in educational process».
2. Materialso f the international scientific-practical conference»the europe and the turkic world:
science, engineering and technology»

Leave a Reply