Төрешова Салтанат Тимурқызы оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Төрешова Салтанат Тимурқызы +77078956367 saltanat.toreshova@yu.edu.kz Ғылыми атағы: Педагогика ғылымдарының магистрі Сабақ беретін пәні: "Тәжірибелік фонетика", "Кәсіби бағытталған шет тілі", "Базалық негізгі шет тілі (B2 деңгей жалғ)", "Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі". Ғылыми қызығушылығы: Тілдік портфельді жеделдете оқытуда Подробнее

Игдирова Оралай Бөкенбаевна аға оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Игдирова Оралай Бөкенбаевна +77751959015 oralai.igdirova@yu.edu.kz Ғылыми атағы: Педагогика ғылымдарының магистрі Сабақ беретін пәні: "Тәжірибелік грамматика", "Кәсіби бағытталған шет тілі", "Базалық негізгі шет тілі (B2 деңгей жалғ)", "Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі", "Жалпы кәсіби шет тілі". Ғылыми қызығушылығы: Подробнее

Утесова Кымыз Усеновна аға оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Утесова Кымыз Усеновна +77013610746 kymyz.utesova@yu.edu.kz Сабақ беретін пәні: “Мәдениет аралық қарым-қатынастағы мәтініндегі базалық шет тілі”; “Кәсіби бағытталған шет тілі”; “Аударманың кәсіби қызметінің негіздері”; “Аударманы оқыту әдістемесі”; “Жазбаша аударма тәжірибесі”; Ғылыми қызығушылығы: Аударма жұмыстары Жарияланымдары: «Шет тілін оқытудағы лексикалық Подробнее

Дальмуханова Феруза Козибаевна аға оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Дальмуханова Феруза Козибаевна +77016160439 feruza.dalmukhanova@yu.edu.kz Сабақ беретін пәні: “Лексикология”, “Стилистика”, “Тәжірибелік грамматика”, “Типологиялық зерттеудің негіздері”. Ғылыми қызығушылығы: Оқытудың инновациялық әдістемесін қолдану түрлері. Жарияланымдары: Орыс және қазақ тілдерінде стилистикалық тәсілдерді қолдану Білім times  журналы №12-2(34)2019 б.37

Балханова Хадиша Қуанышқызы аға оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Балханова Хадиша Қуанышқызы +77781788664 kadysha.balkhanova@yu.edu.kz Сабақ беретін пәні: “Шет тілін арнайы мақсатта оқыту”, “Базалық негізгі шет тілі (В2деңгейі)”, “Практикалық грамматика”, “Мәдениет аралық қарым-қатынастағы базалық шет тілі”. Ғылыми қызығушылығы: Шет тілін оқыту әдістемесін дамыту. Жарияланымдары: «Шет тілін оқыту әдістемесі» Подробнее

Бисенгазиева Джанылхан Атагалиевна аға оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Бисенгазиева Джанылхан Атагалиевна +77014279754 janlkan.bisengazieva@yu.edu.kz Сабақ беретін пәні: “Мәдениет аралық қарым-қатынасқа кіріспе”, “Мамандандырылған кәсіби шет тілі”, “Іскерлік ағылшын тілі”, “Мұнай терминологиясы”, “Көркем аударма тәжірибесі”, “Тіл тарихы”, “Синхрондық аударма”. Ғылыми қызығушылығы: Шет тілін оқытудағы сөйлеу қабілетін арттыру Жарияланымдары: “Methods Подробнее

Қонаршаева Айнаш Атабаевна аға оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Қонаршаева Айнаш Атабаевна +77011323175 ainash.konarshayeva@yu.edu.kz Сабақ беретін пәні: “Теориялық фонетика”, “Тәжірибелік фонетика”, “Оқытылатын тілдің теориясының негіздері”, “Базалық негізгі шет тілі (В2 деңгей)” Ғылыми қызығушылығы: Ағылшын, орыс қазақ тіліндегі дыбыстардың ерекшеліктері Жарияланымдары: «The Use of Modern Educational Technologies in Подробнее

Қонысбаева Сания Ишанқызы доцент

Профессорлық-оқытушылар құрамы Қонысбаева Сания Ишанқызы +77013918696 saniya.konisbayeva@yu.edu.kz Ғылыми атағы: Филология ғылымдарының доценті Сабақ беретін пәні: “Кәсіби-бағытталған шет тілі” Ғылыми қызығушылығы: Шет тілін оқытудағы сөйлеу қабілетін арттыру Жарияланымдары: “Health promotion program for the students with regard to the leavel of their Подробнее

Юсимбаева Салиха Хасановна аға оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Юсимбаева Салиха Хасановна +77016430751 salikha.yusimbayeva@yu.edu.kz Сабақ беретін пәні: “Шет тілін оқыту әдістемесі”, “Елтану”, “Теориялық грамматика”, “Шет тілін оқыту әдістемесінің тарихы”. Ғылыми қызығушылығы: Шет тілін оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері Жарияланымдары: «Types of exercises for teaching written speech in senior stage» Подробнее

Сапарова Айгүл Ишангалиевна аға оқытушы

Профессорлық-оқытушылар құрамы Сапарова Айгүл Ишангалиевна +77029101536 aigul.saparova@yu.edu.kz Сабақ беретін пәні: “Іскерлік ағылшын тілі”, “Жазбаша аударма тәжірибесі”, “Практикалық грамматика”, “Ауызша аударма жәжірибесі”. Ғылыми қызығушылығы: Ағылшын және қазақ тіліндегі ұқсас дыбыстар. Жарияланымдары: «Сыни тұрғыдан ойлау стратегияларын тиімді қолдану» Білім times журналы №5(21)2019 Подробнее